Diptera / Syrphidae

pestrice

Pestrice sú príslušníci dvojkrídleho hmyzu. Dospelci sa živia nektárom a peľom kvitnúcich rastlín. Ich larvy sú často dravé a živia sa voškami a ďalším drobným na rastlinách parazitujúcim hmyzom. Larvy niektorých druhov sa živia rozpadajúcimi sa rastlinnými i živočíšnymi zvyškami.
Pre človeka a väčšinu zvierat sú neškodné - nemajú žihadlo a ani ich ústne ústrojenstvo nie je prispôsobené k bodaniu, alebo kusaniu, jedná sa o tzv. ústne ústrojenstvo cicavo lízavé. Patria medzi hospodársky významné druhy hmyzu, kvôli opeľovaniu rastlín a likvidovaniu škodcov.

Čeľaď (Syrphidae) je rozdelená do podčeľadí: Microdontinae, Eristalinae, Pipizinae, Syrphinae.